A A A

KONKURS - Kosmiczna Zima

Chcesz przenieść się w kosmiczną krainę zimy?🌨 Wystarczy Ci biała kartka, kredki, farby, klej itp. To Ty jesteś autorem! Najbardziej kreatywne prace zostaną obficie nagrodzone. Ważne jest, by w Twojej twórczości zawarty został akcent zimy oraz najgłębszy wytwór wyobraźni.⛄️👩‍🚀 Wszystko, o czym myślisz, możesz przelać na kartkę papieru.
Czekamy na ciekawe zgłoszenia!😁❄🌨

👥 Uczestnikami konkursu są dzieci zamieszkujące Gminę Nowa Ruda.
🌟 Udział w konkursie jest bezpłatny!
❄️ Konkurs zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej. Prace powinny być nadesłane na e–mail Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – imprezy@ckgnr.pl.
❄️ Temat e-maila: „Kosmiczna Zima".
☃️ Każda nadesłana praca musi posiadać w wiadomości dane osoby, która ją wykonała: imię i nazwisko, wiek, klasa i szkoła, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, numer telefonu rodzica lub prawnego opiekuna (w przypadku dzieci), a także wypełnioną i podpisaną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku dziecka. Zgodę należy wysłać w postaci skanu/ zdjęcia.
⭐️ Pracę należy wysyłać do 17.01.2021r. do godziny 23:59
📃 Regulamin konkursu:

📄Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku dziecka: