A A A

KONKURS - Słodki Dzień Babci i Dziadka


Mamy dla Was kolejny konkurs! Tym razem czekamy na słodkie podarunki dla Babci i Dziadka! ❤

👥 Uczestnikami konkursu są dzieci zamieszkujące Gminę Nowa Ruda.
🌟 Udział w konkursie jest bezpłatny!
🍨 Konkurs zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej.
🍨 Prace powinny być nadesłane adres na e–mail Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – imprezy@ckgnr.pl.
🍨Temat wiadomości: „Słodki Dzień Babci i Dziadka"
🥧 Każda nadesłana praca musi posiadać w wiadomości dane osoby, która ją wykonała:
imię i nazwisko, wiek, klasa i szkoła, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, numer telefonu rodzica lub prawnego opiekuna (w przypadku dzieci), a także wypełnioną i podpisaną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku dziecka.
🥧 Zgodę należy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać w postaci skanu/zdjęcia, bądź własnoręcznie przepisać i podpisać.
🍪 Pracę można wysyłać do 24.01.2021r. do godziny 23:59.
📄 Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku dziecka: https://ckgnr.pl/.../Zgoda-Slodki-Dzien-Babci-i-Dziadka-1...