A A A

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU UWAG I OPINII W SPRAWIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NOWA RUDA NA LATA 2017-2020

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2020, informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

 

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2020 można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, Nowa Ruda, Sekretariat, I piętro, w okresie od 04.09.2017 do 18.09.2017 w  godzinach od 9.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej www.gmina.nowaruda.pl


 

 

W  terminie 04 - 18.09.2017 uwagi  i opinie można zgłaszać:

 

w formie elektronicznej pod adresem https://www.webankieta.pl/ankieta/295467/lpr-nrw-konsultacje.html

w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, Nowa Ruda, sekretariat, I piętro.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, Nowa Ruda, sekretariat, I piętro oraz tu >kliknij by zobaczyć formularz<.

 

 

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności

w wypełnieniu formularza, wsparcia udzieli pracownik Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, Nowa Ruda, Zastępca Wójta Paweł Szafran.

 

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie www.gmina.nowaruda.pl.

 

Ewentualne zapytania można kierować do Zastępcy Wójta Pawła Szafrana, Urząd Gminy Nowa Ruda, I piętro za pośrednictwem :

 

poczty elektronicznej: pszafran@gmina.nowaruda.pl

telefoniczne: 74 872 09 07

osobiście ul. Niepodległości 1, I piętro