A A A

Regulamin warsztatów wakacyjnych 2021

Prosimy rodziców oraz opiekunów oraz Uczestników warsztatów wakacyjnych o zapoznanie się z Regulaminem zajęć.  Dodatkowo, w miarę możliwości prosimy o wydrukowanie oraz dostarczenie załączników - zgody na udział w zajęciach wakacyjnych oraz oświadczenia o stanie zdrowia.

 

Regulamin

Zgoda na udział w zajęciach

Oświadczenia stanu zdrowia

Upoważnienie odbioru dziecka