A A A

XXXVI Bieg Gwarków za nami


W tym roku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich po raz pierwszy, wspólnie z Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „AQUA – ZDRÓJ” oraz Stowarzyszeniem Turystycznym Gmin Gór Sowich, było organizatorem XXXVI Biegu Gwarków. Pomysł przeniesienia Biegu do Gminy Nowa Ruda był dla wszystkich zaskoczeniem, a jego autorami są Piotr Polak i Jacek Mikołajczak. Ich zapał i chęć działania spowodowały, że do grona organizatorów dołączyło CKGNR.
Bieg nie odbyłby się jednak, gdyby nie ogromne zaangażowanie wielu osób i instytucji, którym składamy serdeczne podziękowania.
Szczególnie w tym miejscu chcemy wyrazić swoją wdzięczność Nadleśnictwu Jugów oraz Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w Radkowie za wsparcie finansowe imprezy,  Gminnemu Ludowego Klubowi Sportowemu „SOKÓŁ” Nowa Ruda za pokrycie kosztów wyżywienia zawodników i organizatorów, a panu Piotrowi Babickiemu za gościnność, bo START, META oraz miasteczko zawodów zostało zlokalizowane na Jego terenie, przy wykorzystaniu Jego infrastruktury.
Ogromny wkład w wyposażenie pakietów startowych dla zawodników oraz TOMBOLĘ miało Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie oraz Kopalnia Złota w Złotym Stoku.
Nieoceniona była praca wolontariuszy przed i w trakcie trwania imprezy. Dziękujemy Adamowi Buczakowskiemu, Dawidowi Wolanowi, Krystianowi Grzegorczykowi, Andrzejowi Pawlakowi, Michałowi i Antoniemu Dominiakom ze Schroniska ORZEŁ, Magdalenie i Witoldowi Drągom z Sowiej Grapy oraz wszystkim niewymienionym tu z nazwiska osobom, bez których Bieg Gwarków nie odbyłby się.
Podziękowania składamy całemu Biuru Zawodów, nad którego pracą czuwali Monika Chrobak i Tomasz Durajczyk.
Szczególnie za okazaną pomoc w przygotowanie imprezy dziękujemy Barbarze i Robertowi Zaborowskim.
Sędzią Głównym zawodów był Edward Kozłowicz, który służył organizatorom swoją wiedzą i doświadczeniem.
Bieg Gwarków, jak wszystkie imprezy CKGNR, zabezpieczała niezawodna Ochotnicza Straż Pożarna, w tym przypadku jednostki z Sokolca, Ludwikowic Kł. oraz Nowej Wsi, a niepowtarzalny klimat Biegu współtworzyła Orkiestra Górnicza z Nowej Rudy.
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie XXXVI Biegu Gwarków na Przełęczy Jugowskiej.