A A A

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt „Najładniejsza kartka wielkanocna"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt „Najładniejsza kartka wielkanocna".

Konkurs odbywa się w trakcie trwania „XX Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej” w dniu 01.04.2017 r. i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.
Jeden uczeń może przedstawić do konkursu jedną kartkę.
Kartki z umieszczonymi na odwrocie danymi osoby sporządzającej o wymiarze nie przekraczającym format papieru A3 należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zespołu Doradców w Kłodzku, przy ul. Okrzei 6, do dnia 15 marca 2017 r.

Komisja konkursowa w składzie :
- przedstawiciel PZDR Kłodzko
- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kłodzku
- przedstawiciel Urzędu Miasta Nowa Ruda
- przedstawiciel Urzędu Gminy Nowa Ruda
- etnograf lub plastyk
dokona oceny wszystkich kartek (pod uwagę bierze się staranność, rodzaj wykorzystanych materiałów, estetykę, pracochłonność, kartki wykonane grafiką komputerową będą odrzucane), ogłosi wyniki i wręczy nagrody na zakończenie „ Spotkań....”

Zwycięska kartka zostanie wydrukowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu a szkoła ze zwycięską kartką weźmie udział w prezentacji na Dolnośląskich Stołach Wielkanocnych we Wrocławiu w dniu 08.04.2017 r. w Pasażu Grunwaldzkim.