A A A

Zapraszamy na BIEG z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 5 marca 2017r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w BIEGU z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Bieg rusza 5 marca 2017r. w Woliborzu o godzinie 12:00

Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN BIEGU:


BIEGU Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
WOLIBÓRZ, 5.03.2017 roku, godz. 12.00

1.ORGANIZATOR
- Sołtys i Rada Sołecka Wsi Wolibórz,
- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2,  57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie, tel. 748722084
e-mail: ckultury@gmail.com

2.CELE IMPREZY
-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
-popularyzacja wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
-integracja społeczności lokalnej.

3.TERMIN I MIEJSCE
- 5.03.2017., godz. 12.00.
- Wolibórz – Dom pod Lawendowym Polem.

3.TRASA
- trasa liczy 1963 m. – nawierzchnia asfaltowa oraz droga polna

4.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
- uczestnikiem biegu może być każda osoba pełnoletnia, która złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.
- osoby niepełnoletnie w przedziale wiekowym 15 – 17 lat muszą posiadać  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach.
- dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia  biorą udział w zawodach wyłącznie w towarzystwie/pod opieką/ rodziców lub opiekunów prawnych.
- zgłoszenia do biegu przyjmuje Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku do dnia  3.03.2017. - tel. 74 8722084, e-mail: ckultury@gmail.com
-  w dniu zawodów w godz. 10.00 – 11.45.
- weryfikacja zawodników oraz wydawanie  numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów  w dniu imprezy w godz. 10.00 – 11.45.

6.WPISOWE
- udział w zawodach jest nieodpłatny.

7.KLASYFIKACJA
- w zawodach nie prowadzi się żadnej klasyfikacji.
- udział w zawodach jest hołdem oddanym Pamięci Żołnierzy Wyklętych.   

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
- za rzeczy zagubione i pozostawione w miejscu zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
- Organizator zapewnia opiekę medyczną .

Gabriela Buczek -   Dyrektor Centrum Kultury  Gminy Nowa Ruda
Tel. 501155068