A A A

Harmonogram sekcji - wakacje

 

W tym roku podczas wakacji, sekcje będą się odbywać według poniższego harmonogramu.

Informacje:

W czasie wakacji opłaty za sekcje nie ulegają zmianom.

Opłaty według cennika na stronie: https://ckgnr.pl/cennik.

Opłat należy dokonywać zawsze do 10 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy: 36 9536 0001 2001 0006 7322 0003

W tytule należy podać: nazwę sekcji, nazwisko instruktora, imię i nazwisko uczestnika sekcji oraz miesiąc, którego dotyczy opłata,

np: (piłka nożna, instruktor Nowak A., Jan Kowalski za 02/2021).

 

W przypadku zajęć indywidualnych prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem:

Nauka gry na gitarze – Marcin Zaleś tel. 535 660 667

Nauka śpiewu i gry na instrumentach – Joanna Kołcz tel. 798 318 993

Nauka śpiewu – Malwina Kołt tel. 794 798 829

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 74 872 20 84