A A A

NOWE POSTĘPOWANIE - Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do budynku filii bibliotecznej w Dzikowcu

Informujemy, iż zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" opublikowane zostało w zakładce Projekty unijne - Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda (bezpośredni link zamieszczony został poniżej).

Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i dposażenie obiektów instytcuji kultury w Gminie Nowa Ruda".