A A A

Podziękowania - "5.Półmaraton Sowiogórski" oraz "Regatta 9.Bieg na Wielką Sowę"

Za nami biegowy weekend: 5. Półmaraton Sowiogórski (sobota), Regatta 9. Bieg na Wielką Sowę i 3. Mini Sowa (niedziela). Niezwykle wymagające przedsięwzięcie, angażujące wiele osób i instytucji, dzięki którym wszystko odbyło się zgodnie z planem. Wspierali i pomagali nam:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jugów Jan Lenart

Komendant Gminnych OSP Paweł Gargol

Prezes Gminnych OSP Bartosz Słoninka

OSP Ludwikowice

OSP Sokolec

OSP Bożków

OSP Nowa Wieś

CR HARENDA, OW WISŁA, Karczma pod Sową, SZYPRÓWKA, Schroniska ORZEŁ i SOWA

Urząd Miasta Pieszyce

Kamayu Art

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Jugowie

KGW Jugów

Paweł Mazurkiewicz

Jan Brzeziński

Adam Buczakowski

Sołtysi: Sokolca, Nowej Wsi, Bartnicy, Jugowa, Koszyna, Świerków

Noworudzkie Usługi Komunalne

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy serdecznie dziękujemy!!! Cieszmy się, że mogliśmy na Was liczyć!