A A A

W niedzielę, 5 marca, w Woliborzu odbył się Bieg z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę, 5 marca, w Woliborzu odbył się Bieg z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Impreza odbyła się z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi, którym bardzo zależało, aby Bieg, organizowany w ich miejscowości od 2015 roku, odbył się również i w tym. Zawody przyciągnęły wielu zawodników z Gminy Nowa Ruda oraz spoza niej. Ogromnie cieszy duża liczba startujących dzieci. Zawody rozpoczęli oraz wręczali medale uczestnikom: Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy – pani Teresa Bazała oraz Sołtys Wsi Wolibórz –  pan Wojciech Kutera.
Jak zawsze START, META oraz większość trasy zlokalizowane były na terenie Domu pod Lawendowym Polem, w związku tym składamy serdeczne podziękowania pani Izabeli Rojczyk za użyczenie całego obiektu, a Jej niezawodnym pracownicom: paniom Dorotce i Asi za wszelką pomoc udzieloną przed, w trakcie oraz po Biegu.
Wyrazy wdzięczności składamy również Kołu Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Woliborza. Dzięki nim wszyscy uczestnicy imprezy mogli skorzystać z gorącego posiłku, a przede wszystkim czuć się bezpiecznie w trakcie jej trwania.
Ogromne podziękowania kierujemy do pana Wojciecha Kutery, który nieustająco wspiera każde działanie CKGNR w Woliborzu i nie tylko, i na którego zawsze możemy liczyć.
Mieszkańcy Woliborza planują w kolejnych latach różne wydarzenia sportowe, a Bieg na pewno na stałe zagości w kalendarzu ich imprez.