A A A
  • Budynek CKGNR
    Budynek CKGNR

O nas

Statut Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Regulamin organizacyjny

1 stycznia 2001 roku zostało powołane Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, które zespoliło ze sobą Wiejski Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną wraz z jej filiami. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda prowadzi działania, które można podzielić na trzy zasadnicze aspekty.

1. Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców gminy Nowa Ruda.


W budynku Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich działa obecnie kilkanaście sekcji, kół zainteresowań i klubów. Od poniedziałku do soboty nasi instruktorzy prowadzą tu zajęcia związane nie tylko z kulturą, ale także ze sportem. Przełom w tym zakresie nastąpił jesienią 2010 roku, kiedy to odbyła się reorganizacja działań edukacyjnych w naszej placówce. Dzięki wprowadzeniu odpłatnego udziału w zajęciach, znacząco zwiększyły się możliwości poszerzania naszej oferty, spowodowane możliwością pozyskania nowych instruktorów. Warto zaznaczyć, że w tym zakresie zaspakajamy potrzeby bardzo szerokiej grupy odbiorców - od dzieci po osoby starsze. Co roku na zajęcia sekcji CKGNR uczęszcza około 200 osób! Szczegółowy wykaz sekcji, instruktorów, godzin, a także opłat, znajdziecie Państwo w menu sekcje/kluby znajdującym się po lewej stronie.

2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych.

Nasza placówka jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez i wydarzeń na terenie Gminy Nowa Ruda. Począwszy od imprez okolicznościowych, poprzez dużą ilość imprez rozrywkowych (koncerty, także plenerowe), po zawody sportowe (również te o skali ogólnopolskiej - w tym mistrzostwa kraju w biegach górskich). Do największych wydarzeń, które na stałe wpisały się do naszego kalendarza zaliczyć należy: Gminny Bal Karnawałowy, Zimowe i wiosenne turnieje piłki nożnej, Wystawę Stołów Wielkanocnych, Półmaraton Sowiogórski, Bieg Sowiogórska Dycha, Obchody Nocy Świętojańskiej, Gminny Dzień Dziecka, Festiwal Literacki Góry Literatury, Bieg Na Wielką Sowę, Festiwal Lawendowy, Musicale w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego,  Dożynki Gminne, Śpiewanie Pod Orłem, Górski Bieg Niepodległości, Jarmark Świąteczny.

Szczegółowy kalendarz imprez na rok bieżący znajdą Państwo w zakładce Kalendarz.


3. Gminna Biblioteka Publiczna

Nasza biblioteka prowadzi działalność w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania wszystkich materiałów bibliotecznych. W skład biblioteki głównej, zlokalizowanej w budynku Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich wchodzą: Wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i  młodzieży, Czytelnia z salą wystawową, Sala Komputerowa. Biblioteka w swoim księgozbiorze posiada zbiór książek dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno-naukową, czasopisma i bogaty księgozbiór podręczny. Stan zbiorów bibliotecznych w Ludwikowicach Kłodzkich wynosi 30 098 książek. Liczba czytelników zarejestrowanych każdego roku wacha się między 720 a 760. Udostępnianie zborów na zewnątrz wynosi 18 113 a na miejscu 1632 pozycji książkowych. Posiadamy 5 stanowisk komputerowych, a dostęp do Internetu dla czytelników jest bezpłatny.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym wsi i gminy, podejmuje wiele działań kulturalnych i oświatowych. Ważnym elementem działalności biblioteki jest popularyzacja i promocja regionalnych i lokalnych twórców poprzez organizowanie wystaw, wernisaży i spotkań autorskich. Biblioteka zaprasza do siebie nie tylko ludzi pióra, ale także historyków, zapalonych podróżników, jednym słowem ciekawych ludzi mających coś do przekazania. Jako priorytet nasza biblioteka stawia sobie na pierwszym planie rozbudzenie i zarażenie najmłodszych dzieci chęcią sięgnięcia po książkę, i wyrobienia nawyku czytania. Proponując lekcje biblioteczne, spotkania czy też konkursy chcemy zachęcić dzieci i młodzież do korzystania z naszych zbiorów i innych źródeł informacji. Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad filiami znajdującymi się na terenie Gminy Nowa Ruda:

- Filia Nr 1 w Dzikowcu, czynna: środa, piątek od godz. 9.00 do 17.00, lokal mieści się w Sali Wiejskiej w Dzikowcu 95 b,
- Filia Nr 2 w Jugowie, czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz.10.00 do 18.00, lokal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Jugowie, przy ul. Głównej 85,
- Filia Nr 3 w Świerkach, czynna: wtorek od godz. 10.00 do 17.00, lokal mieści się w Sali Wiejskiej Świerki 61,
- Filia Nr 5 w Woliborzu, czynna: środa, piątek od godz. 9.30 do 17.00, lokal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej  Wolibórz 55,
- Filia Nr 6 w Bożkowie, czynna: środa, piątek od godz. 14.00 do 17.30 w czwartek od godz. 12.00 do 15.00, lokal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Bożków 89 E,
- Filia Nr 7 w Przygórzu, czynna: poniedziałek, wtorek od godz. 9.30 do 17.00, lokal mieści się w budynku  Przygórze 246.