A A A

Piękno Karkonoszy i Gór Sowich

 • Informacje o projekcie

  Mikroprojekt z programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska, Osi Priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001677 pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 • Wernisaż wystawy "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor w Małej Upie

  Wernisaż wystawy "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor" w Galerii Celnice w dniu 08.12.2019 r. odbył się z udziałem 13 osobowej delegacji z Polski. Dziękujemy Staroście Małej Upy Karel Engliš za bardzo ciepłe przyjęcie i ciekawą prezentację projektu. Obecna na wystawie, Sekretarz Gminy Nowa Ruda Maria Wojcińska, przekazała na ręce Starosty pozycję książkową Olgi Tokarczuk - Księgi Jakubowe w języku czeskim. Projekt "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 • Szkoła na wystawie pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich"

  Dzisiaj w ramach Mikołajek dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie (klasy 5a i 5b) obejrzały wystawę pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich" w Galerii w Ludwikowicach Kłodzkich. W ramach projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 • Otwarcie wystawy pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich"

  W dniu 01.12.2019 r. o godz. 17.00 odbyło się otwarcie wystawy pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich" w Galerii Ludwikowice. Obecni na wernisażu goście z Polski i Czech mogli obejrzeć nie tylko piękne fotografie, ale także posłuchać ciekawych prelekcji w wykonaniu Zbigniewa Babiaka i Jana Brzezińskiego oraz obejrzeć film prezentujący piękno Gór Sowich i Karkonoszy w czterech porach roku. Wystawa ma charakter stały i można ją odwiedzać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z CKGNR (74/872 20 84).

 • Wernisaż wystawy pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich"

  W najbliższą niedzielę serdecznie zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich" w dniu 1 grudnia 2019 r. na godz. 17.00 do Galerii Ludwikowice w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Głównej 65 oraz 8 grudnia 2019 r. do Galerii Celnice zlokalizowanej w czeskiej Małej Upie.

  Wystawa powstała dzięki realizacji projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 • Zapraszamy na wernisaż wystawy!!!

  Serdecznie zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich" w dniu 1 grudnia 2019 r. na godz. 17.00 do Galerii w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Głównej 65.

 • Wernisaż wystawy pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor”

  Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Obec Malá Úpa
  zapraszają na wernisaż wystawy pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” w Galerii w Ludwikowicach Kłodzkich.

 • Zapraszamy do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Przeprowadzenie polsko – czeskiej pogadanki podczas uroczystego otwarcia (wernisażu) w Galerii zlokalizowanej w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zapraszamy do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Wykonanie ustnych i pisemnych tłumaczeń w ramach projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zapraszamy do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Montaż systemu wystawienniczego w Galerii  zlokalizowanej w Ludwikowicach Kłodzkich promującej walory przyrodnicze Gór Sowich i Karkonoszy w ramach projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zapraszamy do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Dostarczenie poczęstunku dla gości podczas uroczystego otwarcia (wernisażu) w Galerii zlokalizowanej w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zapraszamy do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Wykonanie projektu oraz wewnętrznych elementów informacyjno – promocyjnych w celu poinformowania gości Galerii o projekcie i źródłach jego dofinansowania – projekt pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zapraszamy do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Zakup sprzętu projekcyjnego i multimedialnego niezbędnego do organizacji wystawy multimedialnej w Galerii promującej walory przyrodnicze Gór Sowich i Karkonoszy w ramach projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zapraszamy do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Polegającego na zakupie systemów wystawienniczych niezbędnych do uruchomienia Galerii promującej walory przyrodnicze Karkonoszy i Gór Sowich w ramach projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Zakup wyposażenia meblowego niezbędnego do przyjęcia wzmożonego ruchu turystycznego i uroczystego otwarcia Galerii promującej walory przyrodnicze Karkonoszy i Gór Sowich w ramach projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Wykonanie projektu oraz druk ulotek prezentujących walory przyrodnicze i kulturowe partnerów projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:
  Opracowanie merytoryczne wystawy w formie filmu promującego potencjał przyrodniczy i kulturowy partnerów projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

  Opracowanie merytoryczne wystawy zdjęć prezentujących walory turystyczne Karkonoszy i Gór Sowich w ramach projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

  Szczegóły w załącznikach.

   

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia.

  Poszukiwany Specjalista ds. rozliczeń w mikroprojekcie pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich / Krásy Krkonoš a Sovích hor”.

  Szczegóły w załącznikach.