A A A

Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda

 • Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i instalacją

  W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i dposażenie obiektów instytcuji kultury w Gminie Nowa Ruda" zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i instalacją.

  Szczegóły w załącznikach oraz w rozwinięciu. Ogłoszenie dostpne jest również w Bazie Konkurencyjności.

 • Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem

  W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i dposażenie obiektów instytcuji kultury w Gminie Nowa Ruda" zapraszamy do składania ofert na dostawę mebli i wyposażenia wraz z montażem.

  Szczegóły w załącznikach oraz w rozwinięciu. Ogłoszenie dostpne jest również w Bazie Konkurencyjności.

 • Informacja o projekcie

  Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch obiektów CKGNR wraz z wykonaniem elementów termomodernizacyjnych: budynku siedziby CKGNR - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 2 oraz budynku biblioteki - Dzikowiec 95. Elementem przedsięwzięcia jest również doposażenie ww. placówek: multimedialnych pracowni bibliotecznych w Dzikowcu i w Ludwikowicach Kłodzkich, biblioteki w Dzikowcu, sali kinowo-wystawowej i zaplecza sanitarno-kuchennego.

   

 • Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda

  W dniu 9 października br. pomiędzy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jest to największa z realizowanych dotychczas inwestycji CKGNR.

  Całkowita wartość Projektu wynosi 2.727.760,84 zł z czego kwota 1.758.094,85 zł zostanie dofinansowana za pośrednictwem IPAW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kwota 969.665,99 zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda.

 • „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” - podpisanie umowy

   

  Dnia 28 stycznia 2021 r. w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania pn. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, którym została lokalna firma PPHU Polak Piotr Polak. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac od 1 lutego i w pierwszej kolejności robotom budowlanym poddany zostanie budynek w Dzikowcu 95.