A A A

Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”.

Dostawa wraz z montażem prowadzona będzie na Obiekcie Nr 1:

Obiekt nr 1 – budynek filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu w Gminie Nowa Ruda, Dzikowiec 95, 57-432 Dzikowiec wraz z terenem przyległym.

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pt. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wyposażenie biblioteki:

- krzesło – 16 szt.

- fotel obrotowy – 5 szt.

- fotel typu uszak – 2 szt.

- biurko – 5 szt.

- lada biblioteczna – 1 szt.

- stolik kawowy – 1 szt.

- stół – 4 szt.

- komoda biurowa z szufladami– 1 szt.

- komoda biurowa z półką– 1 szt.

- szafa biurowa – 1 szt.

- regał biblioteczny – 6 szt.

- meble dziecięce zestaw półkolisty – 1 szt.

- regał biblioteczny dziecięcy – 30 szt.

- regał na płyty cd – 2 szt.

- rolety okienne – 4 szt.

- dywan – 2 szt.

- biurko z dwoma szufladami – 1 szt.

2) wyposażenie sali kinowo – wystawowej

- fotel – 20 szt.

- krzesło składane – 20 szt.

- rolety okienne – 3 szt.

- stolik kawowy – 1 szt.

- biurko z dwoma szufladami – 1 szt.

- sztaluga mała – 20 szt.

- sztaluga duża – 20 szt.

- antyrama 70 x 100 cm – 20 szt.

- antyrama 46 x 60 cm – 20 szt.

- szyna galanteryjna – 3 szt.

- zestaw ekspozycyjny – 3 szt.

3) wyposażenie zaplecza sanitarno – kuchennego

- zestaw mebli kuchennych – 1 szt.

- stół – 2 szt.

- krzesło składane – 4 szt.

- szafa biurowa – 2 szt.

- zlewozmywak – 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa – 1 szt.

Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający oświadcza, że zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Podzadanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Schemat B).