A A A

Otwarcie wystawy pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich"

W dniu 01.12.2019 r. o godz. 17.00 odbyło się otwarcie wystawy pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich" w Galerii Ludwikowice. Obecni na wernisażu goście z Polski i Czech mogli obejrzeć nie tylko piękne fotografie, ale także posłuchać ciekawych prelekcji w wykonaniu Zbigniewa Babiaka i Jana Brzezińskiego oraz obejrzeć film prezentujący piękno Gór Sowich i Karkonoszy w czterech porach roku. Wystawa ma charakter stały i można ją odwiedzać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z CKGNR (74 872 2084). Wystawa powstała dzięki realizacji polsko - czeskiego projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor”. Zgodnie z założeniami projektu Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda wraz z czeską Małą Upą utworzyło dwie nowe atrakcje turystyczne. W budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ludwikowicach Kłodzkich CKGNR stworzyło Galerię Ludwikowice, natomiast w Małej Upie w budynku byłej straży granicznej powstała Galeria Celnice.

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001677 pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Partner Wiodący – Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Partner Projektu - Obec Malá Úpa

Realizacja projektu 01.10.2018 r. - 31 grudnia 2019 r.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 64.512,40 EUR

Całkowite dofinansowanie z EFRR: 54.835,54 EUR

Całkowite dofinansowanie z EFRR Partnera Wiodącego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda: 29.968,00 EUR

Całkowite dofinansowanie z EFRR Partnera Projektu Obec Malá Úpa: 34.544,40 EUR