A A A

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

Zakup wyposażenia meblowego niezbędnego do przyjęcia wzmożonego ruchu turystycznego i uroczystego otwarcia Galerii promującej walory przyrodnicze Karkonoszy i Gór Sowich w ramach projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Szczegóły w załącznikach.